ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصطب

لغت‌نامه دهخدا

اصطب . [ اَ طُب ب ] (معرب ، اِ) باقیمانده ٔ نسوج کتان و کنف و مشاقةالاصطب . (از دزی ج 1 ص 26). و رجوع به اشتب و اصطبة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ