ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصحاب شعیب

لغت‌نامه دهخدا

اصحاب شعیب . [ اَ ب ِ ش ُ ع َ ] (اِخ ) پیروان شعیب بن محمد بودند. شعیب در آغاز در زمره ٔ عجارده بود و از میمون پیروی میکرد ولی هنگامی که وی رای خود را درباره ٔقدر آشکار ساخت از او تبرّی جست و خود به بدعتهایی پرداخت . رجوع به شعیبیة و ملل و نحل شهرستانی چ مطبعه ٔ حجازی قاهره چ 1 ص 204 و الفرق بین الفرق ص 74 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ