ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصتلاح

لغت‌نامه دهخدا

اصتلاح . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) اصلاح . همدیگر نیکی کردن و آشتی نمودن . (منتهی الارب ). خلاف تخاصم و اختصام . اصطلاح . (قطر المحیط).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ