ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصبهان

لغت‌نامه دهخدا

اصبهان . [ اِ ب َ ] (اِ) اصفهان . پرده ایست از موسیقی . (دزی ج 1 ص 26).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ