ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصبهانی

لغت‌نامه دهخدا

اصبهانی . [ اِ ب َ ] (اِخ ) حافظ ابوجعفر احمدبن مهدی بن رستم اصبهانی . از زاهدان و محدثان بود و بسال 272 هَ . ق . درگذشت . او راست : المسند فی الحدیث . (از اسماءالمؤلفین ج 1 ستون 50). و رجوع به احمد و حافظ و ابوجعفر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ