ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصباح

لغت‌نامه دهخدا

اصباح . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ صبح ، بمعنی بامداد. (منتهی الارب ) (آنندراج ). بامدادها. (غیاث اللغات ) (تاج العروس ). قال اﷲ عزوجل : فالق الاصباح ؛ فراء گوید اگر اصباح و امساء (بفتح ) بخوانیم جمع مساء و صبح است مانند ابکار و ابکار (بفتح و کسر)، شاعر گوید :
أفنی ̍ ریاحاً و ذوی ریاح
تناسخ الامساء و الاصباح .

(از تاج العروس ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ