ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصاطب

لغت‌نامه دهخدا

اصاطب . [ اَ طِ ] (ع اِ) ج ِ اصطبل . رجوع به اسطبل و اصطبل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ