ترجمه مقاله

اشکل

لغت‌نامه دهخدا

اشکل . [ ] (اِخ ) نام یکی از سه گروه ناحیت برطاس . (حدود العالم ).
ترجمه مقاله