ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشهیباب

لغت‌نامه دهخدا

اشهیباب . [ اِ ] (ع مص ) سبزخنگ شدن اسب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). اشهباب . (زوزنی ). و رجوع به اشهباب شود. || جای جای سبز مانده خشک شدن کشت ، یقال : اشهاب َّ الزرع ؛ اذا هاج و بقی فی خلاله شی ٔ اخضر. (منتهی الارب ). خشک شدن کشت و جای جای سبز ماندن . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ