ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشقودره

لغت‌نامه دهخدا

اشقودره . [ اِ دَ رَ ] (اِخ ) نام دریاچه ای است واقع در آلبانی که میتوان گفت در شبه جزیره ٔ بالکان دریاچه ای بزرگتر از آن نیست . دریاچه ٔ مزبور در شمال غربی آلبانی واقع است و از شهر اشقودره (اشکودره ) دیده میشود. طول آن از جنوب شرقی بشمال غربی قریب 44هزار گز و عرض آن 13 هزار گز است . (قاموس الاعلام ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ