ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشرفیه

لغت‌نامه دهخدا

اشرفیه . [ اَ رَ فی ی َ] (اِخ ) قریه ای است در ایالت دمشق از ناحیه ٔ وادی العجم بر مسافت دو ساعت راه از دمشق به جنوب آن و دارای صد خانوار است . (از ضمیمه ٔ معجم البلدان ص 282).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ