ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشرفیه

لغت‌نامه دهخدا

اشرفیه . [ اَ رَ فی ی َ ] (اِخ ) نام یکی از طوایف ترکمان است که در اواسط قرن 7 هجری در نواحی سوریه نفوذ و قدرت فراوانی داشتند. (از قاموس الاعلام ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ