ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

اشجور

لغت‌نامه دهخدا

اشجور. [ ] (اِخ )گویا نام نیای بخت النصر یا بخت نرسی بوده است . صاحب تاریخ سیستان آرد: بخت نرسی بن گیوبن جودرزبن کشوادبن اشجور. رجوع به تاریخ سیستان ص 34 و حواشی آن شود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما