ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشتات

لغت‌نامه دهخدا

اشتات . [ اَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ شَت ّ. پراکندگان . (مهذب الاسماء). پراکنده ها. پراکندگیها: جاؤا اشتاتاً؛ ای متفرقین . (اقرب الموارد) : مؤلف این اشتات و مصنف این کلمات ... چنین گوید. (قاضی بدر محمد دهار در دیباچه ٔ دستورالاخوان ). به جمع اشتات غزلیات نپرداخت . (مقدمه ٔ دیوان حافظ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ