ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشبوره

لغت‌نامه دهخدا

اشبوره . [ اُ رَ ] (اِخ ) ناحیه ای به اندلس از اعمال طلیطله و گویند اشبورة از اعمال استجة است . و یاقوت گوید نمیدانم آیا دو موضعند که هر یک را اشبورة گویند یا یکی باشند. (معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ