ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشان

لغت‌نامه دهخدا

اشان . [ ] (اِخ )یکی از پسران دوح بن یهودابن یعقوب که در مصر دعوت دین ابراهیم کردند. (تاریخ گزیده چ لندن ج 1 ص 66).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ