ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشان

لغت‌نامه دهخدا

اشان . [ اِ ] (ضمیر) مخفف ایشان . آنان .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ