ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشانتی

لغت‌نامه دهخدا

اشانتی . [ اَ ] (اِخ ) مملکتی در بلاد گینه در سواحل افریقای غربی که حدود آن محقق نیست . گویند که بلاد این ناحیت مقابل ساحل طلا و بین 5 و 10 درجه ٔ عرض شمالی و 1 و 9 درجه ٔ طول غربی واقع است و مساحت آن 444 کیلومتر از شمال به جنوب و 311 کیلومتر از مشرق به مغرب و شامل 22 ناحیت است ، از آن جمله است : مواسان ، تاکیمه ، اکورنزه ، توفل ، دنقره ، ساوی ، امیانه ، اکیم ، اسیم ، اکوبیم ، اغونه ، ابلونیا، فنطی ، امینه ، عقره ،ننقوو، ذاغمبه ، ورصه ، اکسیم ، انته و جز آنها و کرسی آن کوماس است . بلاد مزبور بسیار حاصلخیز است و در آن انواع حبوب و بقول و میوه هایی که تحت مدارین میرویند، روئیده میشود و از جهت معادن مخصوصاً طلا غنی است ،اما مردم آن با استخراج آنها آشنایی ندارند و تجارت بین کوماس (پایتخت ) و هوستا و یورنر و غیره رونق دارد و مهمترین صادرات آن طلا و عاج است . جمعیت آن قریب سه میلیون است . رجوع به ضمیمه ٔ معجم البلدان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ