ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشارد

لغت‌نامه دهخدا

اشارد. [ اِ ] (اِخ ) یکی از مورخین انگلستان . مولد وی سنه ٔ 1671 م . و وفات بسال 1730 م . او تاریخ مکمل انگلستان را نوشته و بعض آثار دیگر از وی بیادگار مانده است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ