ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشارد

لغت‌نامه دهخدا

اشارد.[ اِ ] (اِخ ) یکی از قدمای علمای فرانسه . مولد وی بسال 1644 م . در روئن و وفات بسال 1724 م . در پاریس . بعض آثار او موجود است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ