ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسیره

لغت‌نامه دهخدا

اسیره . [ اُ س َ رَ ] (ع اِ) نامی از نامهای مردان عرب .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ