ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسکودری

لغت‌نامه دهخدا

اسکودری . [ اِ دِ ] (اِخ ) ژرژ دُ. یکی از قصه نویسان و شعرای فرانسه . مولد وی بسال 1601 م . در شهر هاور و وفات 1667. تألیفات بسیار دارد و در زمان خود آثار او مشهور بوده است لکن بعد از وی بکلی متروک ماند، چه بیشتر از امور عادی و مبتذل سخن رانده است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ