ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسفیدان

لغت‌نامه دهخدا

اسفیدان . [ اِ ] (اِخ ) دهی از دهستان طرق رود، بخش نطنز شهرستان کاشان ، واقع در 21000 گزی جنوب خاوری نطنز و 2000 گزی جنوب خاوری جاده ٔ نطنز- اردستان . دامنه . معتدل . دارای 220 تن سکنه . فارسی و تاتی زبان . آب آنجا از 5 رشته قنات . محصول آن : غلات ، حبوبات ، ابریشم ، پنبه ، انار، انجیر. شغل ، زراعت . راه مالرو. از جاده ممکن است اتومبیل به آبادی برد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ