ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسطافولینس آغریوس

لغت‌نامه دهخدا

اسطافولینس آغریوس . [ اِ ن ُ ] (معرب ، اِ مرکب ) گزر دشتی . جزر برّی . زردک صحرائی . هویج وحشی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ