ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسطاثاسیا

لغت‌نامه دهخدا

اسطاثاسیا. [ ] (معرب ، اِ) به یونانی برنجاسف است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ