ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استونس

لغت‌نامه دهخدا

استونس . [ اِ ت ِ وِ ] (اِخ ) ژزف . نقاش بلژیکی ، مولد بروکسل . وی در پرده های خود انواع جانوران را مجسم کرده است . (1819 - 1892 م .). || برادر وی ، آلفرد ، نقاش بلژیکی ، مولد بروکسل (1828 - 1906 م .). وی قسمت اعظم زندگانی خود را در فرانسه گذرانید و او در پرده های خود زنان پاریسی دوره ٔ امپراطوری دوم را تصویر کرده است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ