ترجمه مقاله

استهکام

لغت‌نامه دهخدا

استهکام . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) تکبر کردن . (منتهی الارب ). تکبر. بزرگ منشی کردن .
ترجمه مقاله