ترجمه مقاله

استقطاع

لغت‌نامه دهخدا

استقطاع . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) اقطاع خواستن . (تاج المصادر بیهقی ). بمقاطعه خواستن .
ترجمه مقاله