ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استقطار

لغت‌نامه دهخدا

استقطار. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) چکیدن خواستن . (تاج المصادر بیهقی ). باریدن خواستن . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ