ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استطیاب

لغت‌نامه دهخدا

استطیاب . [ اِ ت ِطْ ] (ع مص ) استطابه . پاکی جستن . || پاکی یافتن . استنجا کردن بشستن یا بمسح حجر. || موی زهار ستردن . || آب شیرین خواستن . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ