ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استحفاء

لغت‌نامه دهخدا

استحفاء. [ اِ ت ِ] (ع مص ) خبر پرسیدن . || استحفاء سؤال از کسی ؛ به استقصاء پرسیدن او را. (از منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ