ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسبور

لغت‌نامه دهخدا

اسبور. [ اَ ] (ص ) احمق . (آنندراج ). کم ذهن . || کج سلیقه . || بسیارغضب .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ