ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسبهان

لغت‌نامه دهخدا

اسبهان . [ اِب َ ] (اِخ ) اصفهان . رجوع به اصفهان و اسپهان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ