ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ازماع

لغت‌نامه دهخدا

ازماع . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ زَمعة، به معنی پشته و آب راهه یا زمین نشیب .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ