ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ازماع

لغت‌نامه دهخدا

ازماع . [ اِ ] (ع مص ) دویدن خرگوش . (منتهی الارب ) (تاج المصادر بیهقی ). || جای جای برآمدن گیاه و برابر ناشدن آن . || بزرگ شدن گره انگور که جای برآمدن خوشه ٔ آن است . || عزم بر کاری کردن . (منتهی الارب ). قصد کردن . دل بر کاری نهادن . (زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). || ثابت عزم بودن بر کاری . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ