ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ازداب

لغت‌نامه دهخدا

ازداب . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ زِدْب .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ