ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ازار

لغت‌نامه دهخدا

ازار. [ اَزْ زا ] (اِ) نامی است که در شهسوار بدرخت آزاد دهند. رجوع به آزاد و آزاددرخت شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ