ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اریاتپه

لغت‌نامه دهخدا

اریاتپه . [ ] (اِخ ) نام محلی کنار راه اردبیل و آستارا میان کناسه و گردنه ٔ حاجی امیر در 236000 گزی تبریز.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ