ترجمه مقاله

ارونیه

لغت‌نامه دهخدا

ارونیه . [ ] (اِ)بسریانی زعرور است . (فهرست مخزن الادویه ). ارونیا.
ترجمه مقاله