ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ارنس پاد

لغت‌نامه دهخدا

ارنس پاد. [ اُ ن ُ ] (اِخ ) از نامهای پارتی ایرانی . (ایران باستان ص 2196). از جمله نام والی بین النهرین بزمان اشک هیجدهم اردوان سوم که طرفدار تیرداد گردید. (ایران باستان ص 2403).
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما