ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارفتات

لغت‌نامه دهخدا

ارفتات . [ اِ ف ِ ](ع مص ) بریده شدن . (تاج المصادر بیهقی ) (منتهی الأرب ). || ریزه ریزه گردیدن . (منتهی الأرب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ