ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارعاب

لغت‌نامه دهخدا

ارعاب . [ اِ ] (ع مص ) ترساندن . ترسانیدن . اِرهاب . اِفزاع . تخویف :اَرْعَبَه ُ؛ خَوَّفَه و اَفْزَعَه . (معجم الوسیط).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ