ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارزبه

لغت‌نامه دهخدا

ارزبه . [ اِ زَب ْ ب َ ] (ع اِ) کلوخ کوب . تخماق کلوخ کوب آهن یا عام است . (منتهی الأرب ). کوبین که به آن چیزی را کوبند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ