ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اردل

لغت‌نامه دهخدا

اردل . [ اُ دَ ] (اِخ ) اُردال . رجوع بطایفه ٔ شیبانی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ