ترجمه مقاله

ارجنتان

لغت‌نامه دهخدا

ارجنتان . [ اَ ج َ ] (اِخ ) رجوع به ارژانتان شود.
ترجمه مقاله