ترجمه مقاله

ارتیش

لغت‌نامه دهخدا

ارتیش . [ ] (اِخ ) (مزار...) موضعی است بخراسان . رجوع به حبط ج 2 ص 248 شود.
ترجمه مقاله