ترجمه مقاله

ارتیشدار

لغت‌نامه دهخدا

ارتیشدار. [ اَ ] (اِخ ) رودخانه ایست بسیار بزرگ در حدود قبچاق . (برهان قاطع) (جهانگیری ).
ترجمه مقاله