ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارتجاز

لغت‌نامه دهخدا

ارتجاز. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) رجَز خواندن . (زوزنی ). ارجوزه خواندن . ارجوزه گفتن . رجز گفتن . (تاج المصادر بیهقی ). || از بحر رجز شعر خواندن و شعر گفتن . || غریدن تندر. غریدن رعد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ