ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اراطه

لغت‌نامه دهخدا

اراطه . [ اُ طَ ] (اِخ ) آبی است بنی عُمیلة را در مشرق سمیراء. || آبیست از آب های غنی ، بین آن و بین اُضاخ مسافت یکشب راه است . (معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ