ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اذواد

لغت‌نامه دهخدا

اذواد. [ اَذْ ] (ع اِ) ج ِ ذَود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ